Porta - logo


Propozice OBLASTNÍHO KOLA - Most

 

 

 1.         ORGANIZÁTOR  OBLASTNÍHO KOLA

 

Dětská organizace Zálesák Most

Tel.: 732 677 039                     e-mail:zalesakmost@seznam.cz

http://zalesakmost.cz      http://porta.zalesakmost.cz

 

 

 

2.         CÍL KONÁNÍ SOUTĚŽE

 

Cílem soutěže DĚTSKÁ PORTA je vytvoření podmínek pro rozvoj hudebního zaměření dětí a mládeže s možným postupem do závěrečného finále na celostátní úrovni. Snahou pořadatelů je posilování sebevědomí, technické a společenské úrovně začínajících hudebníků, jejich představování veřejnosti.

 

  

3.         TERMÍN POŘÁDÁNÍ OBLASTNÍHO KOLA

 

Termín pořádání oblastního kola Dětské Porty stanovuje jeho pořadatel – 14.11.2015

 

 

4.         PRŮBĚH AKCE

 

Soutěžící interpreti používají vlastní hudební nástroje a příslušenství.

Soutěžící jsou povinni se v prostorách soutěže chovat dle dobrých mravů a dle standardů dětské akce. Soutěžící se pohybují pouze v prostorách k tomu určených a na vlastní nebezpečí.

Pořadatel zajišťuje prostory pro soutěž, zvukový aparát včetně obsluhy, pořadatelskou službu.

Pořadatel není povinen zajišťovat samostatné šatny pro soutěžící.

Za veškeré osobní věci si ručí majitel. Pořadatel nenese zodpovědnost za ztracené, odložené nebo poškozené věci soutěžících, doprovodu a návštěvníků.

 

 

5.        VYSTOUPENÍ

 

Počet soutěžních skladeb stanovuje každý pořadatel oblastního kola samostatně, zpravidla bývají tři.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet skladeb během příprav oblastního kola a to do doby zahájení oblastního kola.

Pořadatel může do oblastního kola přidat kategorii, která není součástí RF a není postupová.

 

                              

6.         SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 

POSTUPOVÁ – JEDNOTLIVCI A DUA

 

JA - 14 let a mladší

JB - 15 až 19 let

JC - 20 až 26 let

JP - 15 let a mladší s doprovodem

Kategorie JP je určena pro děti, které zpívají za instrumentálního doprovodu dospělé osoby.

 

POSTUPOVÁ – TRIA A HUDEBNÍ SKUPINY

 

SA - 15 let a mladší

SB - 16 až 20 let

SC - 21 až 26 let

SP - skupina dětí do 15 let s pedagogickým doprovodem

…… může mít v seskupení dvě dospělé osoby bez věkového omezení, které doprovází instrumentálně.

Zařazení do kategorie určuje rok narození nejstaršího člena formace.

 

 

POSTUPOVÁ - AUTORSKÁ ČÁST SOUTĚŽE

 

Jednotlivec nebo skupina mohou přihlásit do soutěže 1 – 3 vlastní skladby.  Jejich název a jméno autora, (autorů), musí být uvedeny v přihlášce. Skladby musí být odehrány v rámci soutěžního vystoupení.

Interpret musí dodat pořadateli texty autorských skladeb.

 

NEPOSTUPOVÁ – ZPĚV NA PODKLADY

 

HA -   6 až 14 let

HB - 15 až 26 let

 

Skladba musí být z oblasti hudebního stylu – folk nebo country.

 

 

V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie sloučeny.

 

 

7.         POSTUP DO REPUBLIKOVÉHO FINÁLE

 

Pořadatelé oblastních kol si mohou pro svou vlastní organizaci  soutěžní pravidla upravit, při vysílání hudebníků do republikového finále se však všichni řídí výhradně kritérii uvedenými v soutěžním řádu RF.

 

Pořadatel oblastního kola poskytuje pořadateli RF výsledkovou listinu s kontaktními úplnými adresami, e-maily a telefony do 10 ti dnů po skončení soutěže. Na jejím základě jsou postupující  kontaktováni pro republikové finále (více viz Propozice pro RF ).

 

Vítězství v autorské části soutěže oblastního kola umožňuje automatickou možnost postupu do RF.